Lennon varaus- ja raportointipalvelu
PalveluYhteystiedotReferenssit

Tervetuloa

Varauskalenteri on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville ilmailualan kerhoille, yhdistyksille ja yhtiöille jotka vuokraavat tai lainaavat pienlentokoneita omille jäsenilleen. Varauskalenteri on toimintavarma, helppokäyttöinen ja kustannustehokas varausjärjestelmä. Järjestelmää voit käytää GSM -puhelimen ja Internetin kautta.

Millaisia ominaisuuksia varausjärjestelmä sisältää?

 • Varausjärjestelmä on internet ja gsm pohjainen käyttöjärjestelmä jota voit hallinnoida ja käyttää molempien järjestelmien kautta.

 • Tekstiviesti komenoin käyttäjä voi tehdä varaustilanteen tarkistamisen, varaamisen, varauksen peruutuksen, saada varausmuistutuksen puhelimeensa, tehdä varauksen yksityiskohtien tarkastuksen ja saada apua muotovirhe tilanteissa. Järjestelmä ilmoittaa rekisteröimättömästä käyttäjästä.

 • Järjestelmää voidaan ylläpitää tekstiviestikomennoin. Ylläpitäjän komennot ovat käyttäjä tietojen ylläpito, lentokone tietojen ylläpito ja viestintä palvelut.

 • Internetin kautta voit hallinnoida järjestelmää samoin kuin tekstiviestikomennoin, mutta internetissä on toimintoja paljon enemmän ja eräät toiminnot tapahtuvat vain internetin kautta.


Varausjärjestelmän taustaa

 • Toimintatavan taustalla on näkymys ajanhallinnasta, josta on tullut tärkeä osa elämäämme, sillä iso osa työssäkäyvistä ihmisistä elää jatkuvassa määräaikojen, vaatimusten ja tehtävien paineessa.

 • Ajan hengen mukaan harrastuksilta odotetaan paljon: Mukavuudenhalu, helppous, elämysten etsintä ja vaihtelu kuvaavat hyvin asetettuja vaatimuksia. Kehitämme lajille tähän ajan henkeen paremmin sopivaan ratkaisun; lentovuorojen hallinnan.

 • Mikä tukisi paremmin lentoharrastusta kuin tyytyväinen lentäjä, joka ei ole ajanut lentokentälle vain todetakseen ettei siellä ollutkaan lentokonetta?

 • Olemme valinneet toimintatavaksi keskitetyn, kokonaisvaltaisen palvelun tarjoamisen joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja laadukkaan toiminnan sekä mahdollistaa jatkuvan kehityksen. Keskittäminen mahdollistaa myös kerhoille tärkeiden avainhenkilöiden keskittymisen vielä tärkeimpiin ja oleellisimpiin toimintoihin - tai itse lentämiseen!

 • Pyrimme kehittämään palvelun ominaisuuksia ilmailukerhoilta ja ilmailijoilta saamamme palautteen mukaan. Jatkuva yhteydenpito, toiminnan joustavuus ja avoimuus ovat keskeisimpiä toimintatapojamme. Vaikka toimintamme onkin pienimuotoista, yksityihenkilöiden varassa tapahtuvaa palvelun tarjoamista, olemme valmiit laajentamaan palveluitamme ja toimintatapojamme tarpeen mukaan.

 • Palvelun hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun, jossa vuosittainen hinta määräytyy ostettujen palveluiden, kerhon koon ja kerhojen kokonaislukumäärän mukaan.

 • Toivomme ja tuemme avointa keskustelua niin tästä palvelusta kuin muistakin ilmailuharrastuksen kehittämiseen liittyvistä toiminnoista ja tapahtumista.
Copyright by SMSRS 2004 - 2017. All rights reserved.
www.lentokalenteri.net